U pojedinim organizacionim jedinicama MO DRI je konstatovala praksu isplaćivanja naknada za prekovremeni rad „unapred”

DRI je, u skladu sa standardima revizije testiralo uzorak prekovremenog rada ostvarenog u julu 2010. godine i to u 21 organizacionoj jedinici sistema odbrane. Utvrđeno je kako su obračun i isplata prekovremenog rada vršeni na osnovu saglasnosti pomoćnika ministra za ljudske resurse iz 2010, 2009. i 2008. godine (DRI 2011, str. 83-87).

Saglasnost se izdaje za celu jedinicu, komandu ili ustanovu. U njoj, određen je datum od kada može da se primenjuje, ali u nekim slučajevima nije određeno do kada je saglasnost data, odnosno, kada prestaje njena važnost. Saglasnošću se zaposlenom „odobrava isplata prekovremenog rada na osnovu radne liste od određenog datuma, a najčešće nije određeno do kada, što znači da se rešenje izdaje unapred, pre nastanka prekovremenog rada (kurziv autora), odnosno pre naloga nadležnog starešine i uveravanja da zaposleni nije bio u mogućnosti da iskoristi slobodne sate“ (Ibid, str. 87).

Od 99 testiranih isplata za prekovremeni rad, samo 14 je izdato po obavljenom prekovremenom radu i iz njih se pouzdano može utvrditi koje poslove je zaposleni izvršio i u kom periodu.

Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 (0) 32 87 226 +381 (0) 32 87 334
office@bezbednost.org www.bezbednost.org

Stranica je rađena uz podršku