Ojačati integritet službi bezbednosti

Kako bi se ojačao integritet službi bezbednosti potrebno je obezbediti jasne zakonske okvire i procedure, adekvatnu kontrolu službi i njihovu nezavisnost od političkih uticaja, istaknuto je tokom debate koju je pokrenuo BCBP. 

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizovao je 5. septembra 2014. godine okrugli sto pod nazivom „Integritet u službama bezbednosti“.Debati koja je održana u biblioteci BCBP prisustvovalo je više od 30 učesnika, među kojima je bilo predstavnika Narodne skupštine, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Bezbednosno informativne agencije, Vojnoobaveštajne agencije, Vojnobezbednosne agencije, nekoliko ambasada, OCD i medija.

„Integritet u institucijama u Srbiji nije izgrađen do kraja. Nisu usvojeni adekvatni zakoni koji regulišu oblast bezbednosno-obaveštajnog sistema. Potrebno je usvojiti novi zakon o BIA, ali je potrebna i promena Ustava“, istakao je u uvodnom izlaganju izvršni direktor BCBP Predrag Petrović.

Doneti nov zakon o BIA

Predsednik Odbora za kontrolu službi bezbednosti u Narodnoj skupštini Republike Srbije Momir Stojanovićje istakao da su uslovi za integritet u službama valjani pravni okvir koji definiše mesto te institucije, jasno propisane procedure i pravila ponašanja, kao i jasno propisane sankcije za nepoštovanje tih pravila. I on smatra da treba doneti novi Zakon o BIA, ali pre toga uspostaviti jednstvenu organizaciju službi bezbednosti, jer sektor bezbednosti u Srbiji nije dovoljno integrisan.

„Srbija nema valjan zakonski okvir koji bi garantovao integritet i kredibilitet bezbednosnim službama. I vlast i opozicija složili su se da nam je potreban novi zakon o BIA, ali pre nego što ga donesemo, neophodno je postaviti bezbednosni sektor na nove osnove. Treba spojiti civilnu i vojnu obaveštajnu službu pod jednu kapu, a civilnu i vojnu kontraobaveštajnu službu pod drugu. Treća bi bila nešto nalik američkom FBI“, istakao je Stojanović.

Tokom diskusije je istaknuto da politički uticaj predstavlja jedan od faktora koji umanjuje integritet u službama bezbednosti. Predsednik Upravnog odbora BCBP Miroslav Hadžić smatra da manjak znanja o službama uzrokuje da se previđaju odnosi između političkih i bezbednosnih elita.

Tema integriteta u službama bezbednosti je privukla veliku pažnju medija

Korupcija u službama bezbednosti

„Kao sprega između nosilaca političke vlasti i bezbednosnih elita neretko se javlja trgovina uticajem. Ona predstavlja nevidljivo polje korupcije u službama bezbednosti. Treba postaviti pitanje da li je uopšte moguće da službe bezbednosti budu časne i dostojne u razorenom društvu koje je visoko korumpirano? Da li je realno očekivati da u takvom društvu institucije budu dovoljno otporne, imune i zaštićene od korupcije“, naglasio je Miroslav Hadžić.

Iskustva rada holandskih obaveštajnih službi predstavio je kosultant za razvoj integriteta u „Cedar-Advisors” Matej Van Der Berselar, koji je 35 godina proveo u radeći u holandskoj službi.

„Ako se službe bezbednosti samo tajno ponašaju i ako sve informacije koje poseduju čuvaju samo za sebe – onda društvo nema koristi od te službe i nema potrebe da ona postoji. Cilj rada službi treba da bude bolje, bezbednije i prosperitetnije društvo, a ne podrška ministru u njegovom radu. Mora se dosta računa voditi prilikom zapošljavanja. Nije dobro i poželjno da samo elita društva bude u službi. Treba uključiti mlade ljude, nedostupne za korupciju koji poseduju veštine komunikacije i timskog rada.Takođe, važno je da postoji rotacija na pozicijama“, istakao je Van Der Berselar.

Diskusija je privukla veliku pažnju medija. O konferenciji su izveštavali dnevni listovi Večernje novosti, Danasi Blic, portali RTS, B92, kao i TV Kopernikusi Radio Beograd.

Ovaj događaj je realizovan u okviru projekta „Partnerstvo za integritet u sektoru bezbednosti“ uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) kroz program „Građansko društvo za budućnost“ koji sprovodi Institut za održive zajednice(ISC).

Tekstu doprineli stažisti BCBP Sandra Jelisavčić, Anđela Cvetković i Bogdan Urošević.

Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 (0) 32 87 226 +381 (0) 32 87 334
office@bezbednost.org www.bezbednost.org

Stranica je rađena uz podršku