Mapiranje i nadgledanje odgovornih za suzbijanje korupcije u Srbiji

Ovim projektom biće izrađen alternativni izveštaj o sprovođenju novog strateškog okvira za borbu protiv korupcije u Srbiji, pre svega u domenu rada policije i pravosuđa.

Cilj ovog projekta je da doprinese odgovornijem, transparentnijem i efikasnijem radu tri ključna aktera u borbi protiv korupcije (policija, tužilaštvo i sudstvo) kroz jačanje spoljnog nadzora nad sprovođenjem Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Projekat traje šest meseci, a partner BCBP na projektu je Udruženje tužilaca Srbije (UTS).

Tokom ovog projekta biće izrađen alternativni izveštaj u kome će biti predstavljeni rezultati analize realizacija mera iz delova Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koje se tiču rada pravosuđa i policije.

Alternativni izveštaj će koristiti spoljnim nadziračima u Srbiji, a pre svega Agenciji za borbu protiv korupcije, da utiču na odgovornost, transparentnost i učinkovitost rada policije, tužilaštva i sudova i na njihov integritet. Izveštaj će na objektivan način, koristeći verodostojne dokaze, prikazati da li se predviđene antikorupcijske mere i aktivnosti realizuju na način koji je utvrđen Akcionim planom. Pored toga, u izveštaju će se naći preporuke kako da se izmeni Akcioni plan i time pospeši njegova primena. Najzad, javnost u Srbiji biće upoznata sa promenom koju Strategija stvara u društvu.

Podaci iz Alternativnog izveštaja biće iskorišćeni prilikom rada na izveštaju o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije koji izrađuje Agencija za borbu protiv korupcije.

BCBP je dobio ovaj projekat putem javnog konkursa Agencije za borbu protiv korupcije za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva – Pilot program alternativnog izveštavanja koji je objavljen 13. maja 2014. godine. Konkursna komisija donelu je odluku o dodeli finansijskih sredstava BCBP-u 3. jula 2014. godine. Ukupan iznos projekta iznosi 1.150.000,000 RSD.

U prilogu možete da pronađete tekst predloga projekta, budžet projekta i odluku o dodeli finansijskih sredstava.

Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 (0) 32 87 226 +381 (0) 32 87 334
office@bezbednost.org www.bezbednost.org

Stranica je rađena uz podršku