Poverljiva nabavka 19 putničkih automobila za potrebe MO

MO je kao poverljivu nabavku tretiralo kupovinu 19 putničkih vozila „više klase za službene potrebe sa dodatnim uređajima za svetlosnu i zvučnu signalizaciju“. Poverljivom odlukom Uprave za snabdevanje, od 1. septembra 2008. godine formirana je komisija koja je vrednost nabavke procenila na 45,6 miliona dinara bez PDV-a. Za 19 vozila marke „Audi“, modeli A6 i A8 preduzeće „Porsche SCG“ iz Beograda dostavilo je ponudu od 104,1 milion dinara (sa uračunatim PDV-om). Zatim je, navodi se dalje u izveštaju revizora MF, Uprava za planiranje i razvoj MO odobrila povećanje sredstava za nabavku, a ministar odbrane doneo odluku kojom se odobrava kupovina automobila po ceni koju je ponudilo preduzeće Porsche SCG.

Problema je više. Pre svega, zaključak je revizora, postupak nije smeo da bude proglašen poverljivim. Poverljiva nabavka se, poznato je, realizuje ili prikupljanjem ponuda od ponuđača, ili se šalje poziv za neposrednu pogodbu (Uredba o sredstvima posebne namene, Službeni glasnik RS br. 82/08 i 47/10). Konkurencija je, dakle, značajno sužena ako ne i potpuno isključena.

Kako se u odgovoru MO „Pištaljci“ navodi, postupak je proglašen kao poverljiv, s obzirom da se „radi o automobilima koji služe za prevoz i pratnju štićenih ličnosti, predstavnika stranih država, a posebna je obaveza da se vrši antidiverziona provera svakog automobila“ i „spadaju u kategoriju drugih specijalnih motornih vozila shodno odredbama člana 4. stav 1, tačka 5. Uredbe o sredstvima za posebne namene“ (SMR MO 2012, str. 2). Poznato je, međutim, da vozila dobavljač najčešće predaje u „klot“ verziji, a da naknadne intervencije u pogledu karakteristika vozila, koje ulaze u domen antidiverzione provere (i zaštite) vrše specijalizovane službe MO. Svako ko želi da naudi „štićenim ličnostima“ jednostavno može ušetati u neki od salona pomenute firme i ispitati konstrukciju rečenih vozila, ili ista iznajmiti. Poverljivost je ovde, dakle, bespredmetna.

Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 (0) 32 87 226 +381 (0) 32 87 334
office@bezbednost.org www.bezbednost.org

Stranica je rađena uz podršku