Poslovi Đelićeve verenice: BIA tajno kupuje nameštaj

Autor: Ivan Ninić
©Pištaljka

Bezbednosno-informativna agencija (BIA) kupila je u decembru prošle godine nameštaj za opremanje svojih prostorija od preduzeća Nitea d.o.o. Beograd. Bez obzira što je ukupna vrednost kupljenog nameštaja 7.232.301 dinar BIA nije raspisala javni poziv koji propisuje Zakon o javnim nabavkama, pravdajući to kao poverljivu nabavku, pokazuju podaci do kojih je došla Pištaljka. Da problem bude veći, suvlasnik i direktor preduzeća za trgovinu kancelarijskim nameštajem Nitea je Vesna Ječmenica, verenica doskorašnjeg potpredsednika Vlade Srbije Božidara Đelića.

Pištaljka je došla do zvaničnog dokumenta Uprave za trezor Ministarstva finansija koji pokazuje da je BIA sa svog budžetskog računa na račun preduzeća Nitea izvršila pet pojedinačnih uplata. Prva uplata od 6.080528,79 dinara izvršena je 8. decembra, da bi potom iznos od 461.970 dinara BIA uplatila 13. decembra, zatim iznos od 20.978,23 dinara 16. decembra, a već 14. decembra izvršene su dve uplate od 567.904,74 dinara i 100.919,38 dinara. Konačan zbir svih uplata koje je BIA izvršila u korist preduzeća Nitea d.o.o. iznosi 7.232.301 dinar i to ukazuje da je u pitanju tzv. nabavka velike vrednosti.
Sve nabavke čija vrednost premašuje 2,9 miliona dinara, prema Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu, predstavljale su nabavke velike vrednosti za koje je naručilac u obavezi da raspiše javni poziv. BIA spornu nabavku nigde nije oglasila pa se postavlja pitanje da li je i na koji način je primenjem Zakon o javnim nabavkama? Pozivajući se na pravo iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja saradnik Pištaljke se pismenim zahtevom obratio nadležnima u BIA. Zatražio je kopije izveštaja o ocenjivanju tenderskih ponuda, ugovora o nabavci između BIA i preduzeća Nitea i fakture koje je Nitea ispostavila, a BIA platila. Međutim, sve što je traženo BIA je odbila da dostavi.
„Time bi se učinile dostupnim informacije i dokumenta koja su propisima, odnosno službenim aktom zasnovanim na zakonu, određeni da se čuvaju kao tajna i dostupni su samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interese zaštićene zakonom“, navodi se između ostalog u odgovoru iz kabineta direktora BIA, ali se ne objašnjava na koje se to „teške posledice“ misli. Nadležni u BIA priznaju da zbog „poverljivosti“ ta institucija nije sprovela redovan postupak javne nabavke putem otvorenog poziva za sve zainteresovane prodavce nameštaja.
„U pitanju je postupak javne nabavke koji je izuzet iz redovnog postupka javnih nabavki zbog poverljivosti – nabavka sredstava za posebne namene koje moraju biti praćene posebnim merama kontraobaveštajne i bezbednosne zaštite tajnih podataka, na osnovu člana 7. tačka 4. Zakona o javnim nabavkama“, navodi se u odgovoru. Iz kabineta direktora BIA objašnjavaju da je nabavka sprovedena u skladu sa Uredbom o određivanju sredstava za posebne namene za potrebe BIA („Sl.glasnik RS“, broj 21/09) i internim aktom BIA o načinu sprovođenja nabavki sredstava za posebne namene, a na osnovu odluke o pokretanju postupka poverljive nabavke koju je donelo ovlašćeno lice.
Do tajne nabavke preko uredbe Vlade
Prema objašnjenju dobijenom u BIA, nabavka je sprovedena u skladu sa Planom nabavke za 2011. godinu, tako što su pozivi sa dokumentacijom za dostavljanje ponude „upućeni na adrese šest renomiranih dobavljača“, a sve pod kontrolom komisije koja je formirana u tu svrhu. Prilikom otvaranja ponuda prisustvovali su ovlašćeni predstavnici ponuđača, izvršena je stručna ocena ponuda, doneta je odluka o izboru najpovoljnije ponude i nakon toga je zaključen kupoprodajni ugovor. Nameće se pitanje zašto nadležni u BIA smatraju da dokumentacija koja se odnosi na nabavku nameštaja od preduzeća Nitea d.o.o. ne treba da bude dostupna javnosti? Kako verovati da je upravo Nitea dostavila najpovoljniju ponudu? Zašto je i na osnovu kojih kriterijuma je BIA izvršila uži izbor šest preduzeća od kojih će zatražiti ponude? Takva procedura je svojstvena upravo za nabavke male vrednosti, a ne za nabavku čija je vrednost 7,2 miliona dinara.
Kojim razlozima su se nadležni u BIA rukovodili kada su odlučili da nabavku nameštaja izvrše na ovako netransparentan način?
„Razlog za odluku o pokretanju postupka poverljive nabavke u konkretnom slučaju je zaštita podataka o konkretnim specifikacijama predmeta nabavke – sredstava namenjenih opremanju službenih prostorija, restriktivnih prostora koje Agencija koristi za izvršavanje svojih zadataka“, navodi se u odgovoru koji je saradnik Pištaljke dobio od BIA i dodaje da je uporište za ovakav postupak član 7. stav 4. Zakona o javnim nabavkama i član 5. stav 1. tačka 10. Uredbe o određivanju sredstava za posebne namene BIA.
Još u martu 2009. godine Vlada Srbije usvojila je problematičnu uredbu kojom se utvrđuju poverljive nabavke za potreba BIA mimo redovne procedure koju propisuje Zakon o javnim nabavkama. „Na nabavku sredstava za posebne namene ne primenjuju se propisi kojima se uređuju javne nabavke“, navodi se u članu 1 uredbe. Članom 2 uredbe propisano je da sredstva posebne namene „jesu nepokretnosti i pokretne stvari u svojini Republike Srbije, koje Agencija koristi za obavljanje poslova iz svog delokruga“. Inače, pod poverljive nabavke uredbom se podvodi najširi mogući spektar robe, odnosno dobara koji BIA koristi u svom radu, uključujući i nabavke prevoznih sredstava, sredstava za poremanje prostorija, ali i opreme, alata, pribora, delova, sitnog inventara i potrošnog materijala za izradu, održavanje i eksploataciju pokretnih stvari za posebne namene.
NVO Transparentnost Srbija je odmah nakon usvajanja sporne uredbe pozvala Vladu Srbije da hitno izmeni ovaj podzakonski akt, upozoravajući da se njime prave izuzetci koje ne dopušta Zakon o javnim nabavkama. Prema navodima iz saopštenja te organizacije, zakon nalaže da se „u svakom konkretnom slučaju, pre određivanja poverljivosti, utvrdi da li bi saznanje neovlašćenih lica da se takve nabavke sprovode, ili saznanje da predmeti nabavke imaju određene specifikacije ili da se vrše od određenog ponuđača, ugrozilo bezbednost države i građana“. Takođe, Transparentnost Srbija je u septembru 2009. godine podnela Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu zakonitosti ove uredbe.
Na koji način javno obelodanjivanje podataka o nabavci kancelarijskog nameštaja za potrebe opremanja prostorija BIA može da ugrozi bezbednost države i građana nije poznato. A još manje su poznati argumenti kojima su se nadležni u BIA rukovodili kada su odlučili da ne raspisuju javni tender na koji bi se javili svi zainteresovani prodavci kvalitetnog namešataja u Srbiji. Prema javnim podacima Agencije za privredne registre direktor preduzeća Nitea d.o.o. Vesna Ječmenica koja ujedno u tom preduzeću ima 50 odsto vlasničkog udela, dok je Veselin Ječmenica vlasnik preostalih 50 udela.
Nitea prodaje nameštaj državnim organima
Pored Bezbednosno-informativne agencije u zadnjih pet godina (2007-2011) preduzeće Nitea d.o.o. iz Beograda opremalo je kancelarijskim nameštajem nekolicinu državnih organa, agencija i ustanova i na tom poslu je inkasiralo preko 40 miliona dinara, pokazuju podaci do kojih je došla Pištaljka. Samo tokom 2010. i 2011. godine Nitea je od saradnje sa državnim organima zaradila nešto više od 33 miliona dinara. Od ovog preduzeća nameštaj su kupovali Agencija za kontrolu letenja SCG, Agencija za lekove, Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Fond za PIO, Opština Savski venac, Akreditaciono telo Srbije, Dom omladine Beograda, Zvezdara teatar, SANU, JKP Toplana Valjevo…

– See more at: http://korupcija.bezbednost.org/Sluzbe-bezbednosti/312/Poslovi-DJeliceve-verenice-BIA-tajno-kupuje.shtml#sthash.GCa1Mm6T.dpuf

Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 (0) 32 87 226 +381 (0) 32 87 334
office@bezbednost.org www.bezbednost.org

Stranica je rađena uz podršku