Gubici MO na kursnim razlikama u poslovanju sa Jugohemijom

MO i posrednik „Jugohemija“ su krajem 2007. godine ugovorili uvoz opreme mobilnog sistema radio-relejnih veza izraelske firme „Tadiran Communications“ po ceni od 36,9 miliona dolara. MO je 25. decembra 2007. godine platilo avans od 25% vrednosti ugovora, odnosno 6,6 miliona dolara i to u 17 časova i 52 minuta, kada je novac prenet Komercijalnoj banci.

Pošto je radno vreme isteklo, a plaćanje izvršeno u dinarima, kupovina devizne valute je obavljena tek narednog dana i to po tekućem, a ne prodajnom kursu NBS i ne na dan plaćanja, kako je ugovorom bilo predviđeno. Zbog toga je nastala kursna razlika od 12,7 miliona dinara koju je MO platilo 27. decembra 2007. godine. MO je moglo, nastavlja se u izveštaju revizora, da otvori devizni račun u NBS i na taj način izbegne štetu nastalu zbog kursnih razlika. Ovo je učinjeno tek maja 2008. godine („Pištaljka“, 15. jul 2012.).
U odgovoru MO „Pištaljci“ navodi se, međutim, da je avansno plaćanje bilo celishodno, budući da je na taj način ušteđeno 83 miliona dinara (kao izvor naveden „Izveštaj o izvršenoj reviziji u MO“, str. 47), odnosno, da prenos sredstava ne zavisi od MO, već Uprave trezora MF, „tako da MO ne može da utiče na vreme plasiranja sredstava i kursne razlike“ (Ministarstvo odbrane, 16. jul 2012).

Đure Jakšića 6/5, 11000 Beograd, Republika Srbija

+381 (0) 32 87 226 +381 (0) 32 87 334
office@bezbednost.org www.bezbednost.org

Stranica je rađena uz podršku